Nieuwjaarsduik 20171 januari 2017 | 14.00 uur verzamelen | 15.00 uur duiken!

Begin ook 2017 met een Nieuwjaarsduik

Ook in 2017 begin je het nieuwe jaar fris, fruitig en vol goede voornemens in Wijk aan Zee. Op zaterdag 1 januari zien we je hopelijk weer op het mooiste strand van Nederland!?

In 2016 doken er maar liefst 1964 ingeschreven duikers, die met groot enthousiasme te water gingen. We hopen in 2017 een mijlpaal te halen; 2.000 duikers. Doe dus ook (weer) mee, schrijf je in en breek samen met ons het record in 2017!

Alle opbrengsten van de duik in Wijk aan Zee gaan zoals ieder jaar naar de Reddingsbrigade van Wijk aan Zee.

De WRB

We hebben het natuurlijk over de stoere mannen en vrouwen van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade, beter bekend als de "WRB". Deze echte helden waarborgen onze veiligheid en gezondheid aan het strand van Wijk aan Zee. Want of er nu tijdens een zware storm schipbreuk wordt geleden, of als zomers het strand vol ligt met badgasten, de WRB staat voor ons klaar!

De opbrengsten van het strand, gaan dan ook naar deze dappere brigade!

De duik wordt mede mogelijk gemaakt door..

De nieuwjaarsduik van Wijk aan Zee ontstaat natuurlijk niet zomaar.. Bij deze willen wij de vele sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun inzet! Want zonder jullie kon de Nieuwjaarsduik van Wijk aan Zee nooit uitgroeien tot de gezelligste en een van de grootste duiken van Nederland!

Organisatie van de Nieuwjaarsduik

De organisatie ligt ook dit jaar weer in handen van: SunSeaBar de SunSeaBar en Het Strandhuis. Deze jaarrond strandpaviljoens van Wijk aan Zee steunen met de organisatie de WRB!

Uiteraard levert ook de WRB weer haar bijdrage door de duik veilig te begeleiden voor de duikhelden. Bundelmedia is de reclamepartner van de Nieuwjaarsduik Wijk aan Zee.
logo-sunseabar logo-strandhuis logo-bundelmedia logo-wrb

Foto's 2013

Foto's 2014

Foto's 2015

Zelf gave duik foto's?

Deel deze dan met ons, dan kunnen wij deze plaatsen op onze website!

Voor aanleveren kun je de foto's uploaden via www.wetransfer.com en sturen naar: info@bundelmedia.nl.

Bedankt voor je bijdrage!

Hieronder tref je het reglement

Hoewel de Nieuwjaarsduik van Wijk aan Zee een groot feest is, dient een ieder het reglement door te lezen. Bij je inschrijving dien je ook aan te geven dat je onderstaand reglement hebt gelezen en hier akkoord mee gaat.

Mocht je vragen hebben inzake het reglement, neem dan contact op met de organisatie.

 

 

 • Een serieuze zaak

  Lees onderstaand reglement goed door. Zo’n ijskoude duik is namelijk niet voor iedereen zonder risico’s!
 • Reglement 2017

  Reglement

  A: Definities
  In dit reglement wordt verstaan onder:

  · Organisatie: Het strandhuis, WRB en Sunseabar;

  · Deelnemer: Een deelnemer aan de Wijk aan Zeese Nieuwjaarsduik staat officieel ingeschreven wanneer hij/zij vooraf het daarvoor bestemde deelnemersformulier op de website volledig heeft ingevuld, dan wel zich op de dag van het evenement inschrijft. Door deelname aan dit evenement gaat de deelnemer akkoord met de gestelde voorwaarden. Het inschrijfformulier zal moeten worden ingeleverd worden bij de inschrijftafel en het aldaar ontvangen polsbandje dient zichtbaar gedragen te worden. Ook mensen die zich niet ingeschreven hebben maar die zich wel op het evenemententerrein bevinden, worden als deelnemer aan dit evenement gezien.

  · Gezonde deelnemer: Mensen die geen last hebben van aandoeningen als: hartklachten cara of andere (chronische) medische (luchtweg) problemen.

  B: Inschrijven

  · Inschrijving vooraf is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier op www.nieuwjaarsduikwijkaanzee.nl; neem dit formulier op de dag mee!!!

  · Op de dag van evenement zelf is het tot vijftien minuten voor aanvang mogelijk je in te schrijven op strand

  · Onder de 16 jaar kan deelname uitsluitend onder toezicht van een volwassen begeleider geschieden

  · De deelnemer verklaart bij inschrijving voor dit evenement kennis te hebben genomen van dit reglement en is ermee akkoord gegaan

  · Begindatum voorinschrijving via website vanaf 5 december 2015

  · Sluitingstijd inschrijving: 1 januari 2017 om 14.45 uur

  C: Deelname

  Als deelnemer heb je recht op:

  · Toegang tot de omkleedruimtes

  · Na afloop een kop erwtensoep (De voorraad is afgestemd op het aantal inschrijvingen en op = op)

  · Bij de inschrijving ontvangt de deelnemer na inlevering van het inschrijfformulier een polsbandje dat zichtbaar om de pols gedragen moet worden. Dit bandje dient tijdens het evenement als bewijs van inschrijving en toegangscontrole voor de omkleedtenten en geldt na afloop als tegoedbon voor de genoemde consumptie.

  Elke deelnemer is verplicht:

  · om zelf zorg te dragen voor zwemkleding, schoeisel, badhanddoek en droge kleding. Deelname is op eigen risico en alle verantwoording ligt bij de deelnemer zelf.

  · om ten minste 15 minuten voor het vastgestelde starttijdstip (15.00 uur) aanwezig te zijn op het terrein;

  · om de aanwijzingen die bij de toegang van het terrein worden gegeven in acht te nemen en stipt op te volgen

  · het polsbandje dat bij de inschrijving wordt gegeven om de pols te dragen als bewijs van inschrijving

  · toe te laten dat door of vanwege de organisatie controle wordt gehouden op de inschrijving en de punten genoemd onder Inschrijven

  · instructies door of uit naam van de organisatie en/of hulpdiensten tijdens het evenement te allen tijde op te volgen.

  Faciliteiten

  · Op het strand is een omkleedtent aanwezig waar de deelnemer zich voor en na de duik kan omkleden en zijn spullen kan achterlaten

  · Na afloop kan iedere deelnemer een kop warme erwtensoep verkrijgen voor de centrale tent.

  Veiligheid

  · Veiligheid geschiedt onder toezicht van de WRB

  · Deelnemen aan de wijk aan Zeese Nieuwjaarsduik geschiedt echter op eigen risico.

  Aansprakelijkheid

  · De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door eigen toedoen, nalatigheid en/of onvoorzichtigheid wordt veroorzaakt;

  · De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen en eigendommen van deelnemers, van welke aard dan ook;

  · Deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de Wijk aan Zeese Nieuwjaarsduik geheel voor eigen rekening en risico geschiedt en kan noch de organisatie, noch andere bij dit evenement betrokkenen instanties aansprakelijk stellen voor enige schade of letsel, van welke aard dan ook, welke direct of indirect door de deelname aan de Wijk aan Zeese nieuwjaarsduik is of kan zijn ontstaan.

  Beeld- en geluidmateriaal

  · De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden.

  Privacyverklaring

  · De Persoonlijke Gegevens die de deelnemer via deze website verstrekt, worden gebruikt voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, namelijk de registratie. Eventuele wijzigingen en/of ontwikkeling in het dagprogramma of dit reglement zullen per mail gemeld worden. De Persoonlijke Gegevens zullen in geen geval ter beschikking gesteld worden aan derden.

  D: Wijzigingen

  · De organisatie behoudt zich het recht voor om dit Reglement naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

  Nieuwjaarsduik Wijk aan Zee, 2017

 • Download het reglement

Schrijf jezelf en andere helden in!

Dus je hebt besloten om ook als ware duikheld 2017 fris en fruitig te beginnen met de Nieuwjaarsduik van Wijk aan Zee? Gezellig! Hier kun je je heel eenvoudig inschrijven, via het linker contactformulier Let wel op dat je het reglement hebt gelezen en dit aanvinkt om je inschrijving te voltooien..

Als duikheld houden we je na inschrijving op de hoogte en sturen we je ook nog een reminder per mail.

Heb je vragen? Gebruik het rechter formulier als je vragen of opmerkingen hebt.

Bedankt voor je inschrijving en tot 1 januari!

1 januari 2017 | 14.00 uur verzamelen | 15.00 uur duiken!

INSCHRIJVEN

Na je inschrijving ontvang je een inschrijfformulier. Deze a.u.b. uitprinten en ingevuld meenemen!

Je naam (*)

Je email (*)

Ga je akkoord met het reglement? (*)

Ja

captcha

Even wachten...