Reglement

Over de nieuwjaarsduik

 

Een deelnemer aan de Wijk aan Zeese Nieuwjaarsduik staat officieel ingeschreven wanneer hij/zij het daarvoor bestemde deelnemersformulier op de website of op de dag van het evenement heeft ingevuld. Door deelname aan dit evenement gaat de deelnemer akkoord met de gestelde voorwaarden. Het inschrijfformulier zal moeten worden ingeleverd worden bij de inschrijftafel en het aldaar ontvangen polsbandje dient zichtbaar gedragen te worden. Ook mensen die zich niet ingeschreven hebben, maar die zich wel op het evenemententerrein bevinden, worden als deelnemer aan dit evenement gezien.


Gezonde deelnemer

Mensen die geen last hebben van aandoeningen als: hartklachten, cara of andere (chronische) medische (luchtweg) problemen.


Inschrijven

Vooraf inschrijven is mogelijk vanaf 15 december 2017 tot en met 31 december 2017, via deze website. Op de dag van evenement zelf is het tot vijftien minuten voor aanvang mogelijk je in te schrijven op strand.
Onder de 16 jaar kan deelname uitsluitend onder toezicht van een volwassen begeleider geschieden. De deelnemer verklaart bij inschrijving voor dit evenement kennis te hebben genomen van dit reglement en is ermee akkoord gegaan.

Sluitingstijd inschrijving: 1 januari 2018 om 14.45 uur.


Deelname

Als deelnemer heb je recht op:

 • Toegang tot de omkleedruimtes
 • Na afloop een kop erwtensoep (De voorraad is afgestemd op het aantal inschrijvingen en op = op)
 • Bij de inschrijving ontvangt de deelnemer na inlevering van het inschrijfformulier een polsbandje dat zichtbaar om de pols gedragen moet worden. Dit bandje dient tijdens het evenement als bewijs van inschrijving en toegangscontrole voor de omkleedtenten en geldt na afloop als tegoedbon voor de genoemde consumptie.


Elke deelnemer is verplicht

 • Om zelf zorg te dragen voor zwemkleding, schoeisel, badhanddoek en droge kleding. Deelname is op eigen risico en alle verantwoording ligt bij de deelnemer zelf.
 • Om ten minste 15 minuten voor het vastgestelde starttijdstip (15.00 uur) aanwezig te zijn op het terrein
 • Om de aanwijzingen die bij de toegang van het terrein worden gegeven in acht te nemen en stipt op te volgen.
 • Het polsbandje dat bij de inschrijving wordt gegeven om de pols te dragen als bewijs van inschrijving.
 • Toe te laten dat door of vanwege de organisatie controle wordt gehouden op de inschrijving en de punten genoemd onder inschrijven.
 • Instructies door of uit naam van de organisatie en/of hulpdiensten tijdens het evenement te allen tijde op te volgen


Faciliteiten

Op het strand is een omkleedtent aanwezig waar de deelnemer zich voor en na de duik kan omkleden en zijn spullen kan achterlaten. Na afloop kan iedere deelnemer een kop warme erwtensoep verkrijgen voor de centrale tent.

 

Veiligheid

Veiligheid geschiedt onder toezicht van de KNRM en WRB. Deelnemen aan de wijk aan Zeese Nieuwjaarsduik geschiedt echter op eigen risico.

 

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door eigen toedoen, nalatigheid en/of onvoorzichtigheid wordt veroorzaakt;
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen en eigendommen van deelnemers, van welke aard dan ook;
 • Deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de Wijk aan Zeese Nieuwsjaarduik geheel voor eigen rekening en risico geschiedt en kan noch de organisatie, noch andere bij dit evenement betrokkenen